English

Upravljanje stavb

Stanko Zdešar, direktor Tomaž Bobič, vodja upravljanja in vzdrževanja stavb

Tel.: +386 (0)1 518 37 71
Fax.: +386 (0)1 518 25 26

E-mail: stanko.zdesar@practic.si
 

Tel.: +386 (0)1 518 37 71
Fax.: +386 (0)1 518 25 26
GSM: +386 (0)31 663 241
E-mail: upravljanje@practic.si
Milan Pirih
Tel.: +386 (0)1 518 37 71
Fax.: +386 (0)1 518 25 26
GSM: +386 (0)64 113 560
E-mail: info@practic.si
 

Nepremičninsko svetovanje

Alenka Zdešar, direktor Plima donosov d.o.o.  
Tel.: +386 (0)1 514 15 57
Fax.: +386 (0)1 518 25 26
GSM: +386 (0)31 657 778
E-mail: zdesar@plimadonosov.si
 

  Elza Černe, nepremičninska posrednica
  Tel.: +386 (0)1 514 15 57
  Fax.: +386 (0)1 518 37 71
  GSM: +386 (0)41 634 404
  E-mail: nepremicnine@practic.si

 

Tajništvo

Tanja Kos, poslovna sekretarka            Elza Černe

Tel.: +386 (0)1 518 37 71                      Tel.: +386 (0)1 518 37 71
Fax.: +386 (0)1 518 25 26                     Fax.: +386 (0)1 518 25 26
E-mail: info@practic.si                          E-mail: info@practic.si